תנאי והתניות

 כלליאתר כאבול (להלן: "האתר") משמש ככלי לשיתוף מידע חיוני לתושבי הרשות ולרווחת ציבור הגולשים בכללותו.הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ופרסום שיעשו באתר ויהוו את הבסיס לכל דיון משפטי, ככל שיהיה, בין המשתמש לבין האתר.השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. גלישה באתר תיחשב כהסכמה מצדך לתנאים...

פרטים

דברי ראש המועצה

דברי ראש המועצה

מסלול הפיתוח העירוני מתכנון ליישוםעל ידי: סאלח ראיין נשיא המועצה המקומיתהעבודה העירונית שונה מהציבור ומהמוסדות כפי שהיא כפופה לנורמות ולמסורות העוקבות אחר השלבים במצע האבולוציוני בבניית פרויקטים. כל פרויקט קטן או גדול צריך לעבור בשלבים רצופים, אם כי אנשים רואים רק פרויקט מגולם ו נעדר מאמצי התכנון לפני היישום. פרויקט לא יושג אם הוא אינו מתוכנן מראש...

פרטים

1 - 4 מ ( 4 ) רשומות