דרושים עוזרי חינוך – מועצה מקומת כאבול

  • דרושים עוזרי חינוך – מועצה מקומת כאבול
  • IMG_20200819_211027
בהתאם למתן מענה לתוכנית " העסקת עוזרי חינוך בבתי הספר היסודיים" מועצה מקומית כאבול מבקשת עוזרי חינוך אשר עונים על הקריטריונים הבאים לשלוח קורות חיים למחלקת החינוך ידנית או באמצעות דואר אלקטרוני maha222ryan@gmail.com עד יום ראשון 23.08.2020 :
1 -סטודנטים שסיימו לפחות %80 מהדרישות לתעודת ההוראה . 
2 -סטודנטים להוראה – " פרחי הוראה" במכללות בשנה השנייה או השלישית ללימודים. 
3 -בעלי ניסיון של מילוי מקום במערכת החינוך לפחות שנה אחת ובהמלצות מנהל ביה"ס. 
4 -מדריכים בעלי ניסיון בהפעלת תכניות חינוכיות או תכניות העשרה במוסדות חינוך. 
5 -בעלי תואר ראשון, רצוי עם ניסיון בעבודה עם ילדים. 
- למען הסר ספק: שנה זו לא תחשב כשנת התמחות בכל מקרה ולא תחשב לעניין הותק. 
- לא יאושרו עובדי הוראה המלמדים במערכת החינוך הרשמית בשנה"ל תשפ"א. 
מועצה מקומית כאבול תבחר את מספר העוזרים בהתאם לאישור התקציב מאת משרד החינוך 
ובהתאם להקצאה אשר תאושר בלבד. 
עדיפות תינתן לעובדים בעלי התמחות בנושאים להלן: ערבית, חשבון, אנגלית, חינוך גופני ואומנות.
תנאי שכר: 75 ₪ ברוטו כולל נסיעות. 
העבודה הינה שעתית ולפי דווח נוכחות בפועל. 
אין התחייבת נוספת למועצה מעבר לתשלום זה. 
** עובד אשר ייקלט לעבודה, עליו להציג אישור בהתאם לחוק למניעת העסקה של 
עברייני מין במוסדות החינוך תשס"א- 2001 
ملف
דרושים עוזרי חינוך