המועצה המקומית כאבול בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח טכניון

המועצה המקומית כאבול בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח טכניון
מזמינים סטודנטים לתואר (ממוסדות המוכרים על ידי המל"ג) 
להגיש מועמדות לפעילות חברתית בתמורה למלגה בת 10,000 ₪ ההרשמה באתר פר"ח www.perach.org.il החל מתאריך 09.09.2021
גם יש לשלוח את כל הפרטים למייל ibraheemr1987@gmail.com