פנייה לספקים וקבלנים להצטרפות למאגר הספקים - 2022-2023

פנייה לספקים וקבלנים להצטרפות למאגר הספקים - 2022-2023

מועצה מקומית כאבול מזמינה בזה ספקים וקבלנים להצטרף לרשימת הספקים והקבלנים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא של המועצה, לשנים   2022 - 2023 בתחומים הבאים:

הצעות מספקים :

 1. חומרי ניקיון לבתי ספר ומוסדות המועצה.
 2. חומרי בניין למיניהם
 3. חומרי עזר וכתיבה למועצה ולבתי הספר.
 4. שולחנות , כסאות ולוחות לבתי ספר  ולמוסדות המועצה.
 5. חומרים וציוד למעבדות בתי הספר.
 6. ציוד משרדי וריהוט משרדים.
 7. חומרי חשמל ומכשירי חשמל.
 8. אספקת מזון ודברי מכולת.
 9. חומרי ריסוס והדברה.
 10. פרסומים בעיתונות.
 11. ייעוץ הנדסי כללי.
 12. ייעוץ וליווי בענייני גבייה.
 13. ליווי וייעוץ בענייני מחשוב, אינטרנט ודיגיטציה.
 14. ביצוע והעברת חוגי חינוך, תרבות ופנאי.

הגשת בקשות מקבלנים לביצוע עבודות :

 1.  עבודות שיפוצים במבנים ( בנייה, טיח, צביעה, ריצוף )
 2. תיקון וסלילת כבישים.
 3. ביצוע עבודות במערכת הניקוז.
 4. עבודות עפר כלליות.
 5. ביצוע עבודות אלומיניום.
 6. ביצוע עבודות מסגרות.
 7. ביצוע עבודות זכוכית.
 8. ביצוע עבודות נגרות.
 9. עבודות דפוס ופרסום.
 10. עבודות איטום.
  • המעוניינים להצטרף יבקשו טפסי בקשה ושאלון ממשרדי מזכיר המועצה ו/או מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת: www.kabul.muni.il   ויגישו את  בקשותיהם  ביד או בדואר רשום או בדוא"ל hamudm9@gmail.com  למזכיר המועצה עד ליום 31/05/2022  בשעה 12:00.
  • על בעל הבקשה לצרף לבקשתו אישורים על ניהול ספרים כחוק.
  • על בעל הבקשה לצרף לבקשתו אישור כחוק על הענף בו הוא רשום.

 סאלח ריאן- ראש המועצה

ملف
פנייה לספקים וקבלנים להצטרפות למאגר הספקים - 2022-2023
שאלון לספקים וקבלנים להצטרפות למאגר ספקים קבלנים לשנים 2022-2023
הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים של המועצה