הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים שפורסמה ב- 28/8/23
הריני להודיעכם כי הדרכות בנושא הגשת הרשימות והאופן שבו יש למלא את החוברות,
תתקיימנה בתאריכים הבאים:
1- 4.9.23 בשעה 17:00 בבניין המועצה המקומית כאבול (בניין ראשי). בהדרכה זו ינכחו מנהל האזור מטעם משרד הפנים ומנהל הבחירות בכאבול.
2- 6.9.23 בשעה 17:00 בבניין המועצה המקומית כאבול (בניין ראשי). בהדרכה זו ינכחו
מנהל האזור מטעם משרד הפנים ומנהל הבחירות בכאבול.
בכל אחת מההדרכות תתקיים אותה הדרכה, נקבעו שני מועדים על מנת לאפשר השתתפות לכל
המעוניינים להגיע.
ملف
נספח להודעה 28.8 הודעה בדבר הדרכות