מכרז פומבי מס' 04/2022 להפעלת בתי ספר מקיף בכאבול

מכרז פומבי מס' 04/2022 להפעלת בתי ספר מקיף בכאבול
מכרז פומבי מס' 04/2022
להפעלת בית ספר מקיף אלסלאם, ובית הספר המקיף אלחכמה, במועצה המקומית כאבול

ملف
מכרז פומבי מס' 04/2022 להפעלת בית ספר מקיף אלסלאם, ובית הספר המקיף אלחכמה, במועצה המקומית כאבול