מכרז פומבי 75% עו"ס מתבגרים

מכרז פומבי 75% עו"ס מתבגרים
   • מועצה מקומית כאבול הודעה על מכרז למילוי משרה פנויה מכרז פומבי


    תאריך: 30.4.2023

    בהתאם לצוו הרשויות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) מכרז פומבי מודיעה מועצה מקומית כאבול על מכרז מס' 02/2023.

    תואר המשרה:  75% עו"ס מתבגרים

    שיעור המשרה: 75% משרה לפי תקציב פעולה ובהתאם לצרכי מחלקת הרווחה, המשך ההעסקה כפוף להמשך אישור וקבלת התקציב

    דירוג המשרה: העובדים הסוציאליים

    כפיפות: מנהל המחלקה לשירותים חברתיים

    תאור התפקיד:

    • אחראי לבניית תוכנית שנתית להפעלת המועדוניות, הנחיית צוות המדריכים באופן שוטף.
    • טיפול מערכתי וטיפול ישיר באוכלוסייה המגיעה אל המועדוניות.
    • משבר מצבר של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות קבוצתיות וקהילתיות.
    • נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים במועדוניות ומציגם לפני הממונים עליו.


    דרישות התפקיד:

    1. בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמאי מוכר.
    2. רשום בפנקס העובדים הסוציאליים.
    3. ניסיון מוכח בעבודה סוציאלית עם מתבגרים ומשפחות.
    4. יכולת עבודה בתנאי לחץ ועומס.
    5. יחסי אנוש מעולים ויכולת לעבודה בצוות רב מקצועי ומערכות שונות.

     

    • בקשות למכרז רצ"ב כל התעודות והאישורים הדרושים יש להגיש במשרד מזכיר המועצה עד יום 18/5/2023 שעה 16:00.
    • טפסים להגשת מועמדות אפשר לקבל ממשרד מזכיר המועצה מר מוסטפא חמוד.
    • בקשות שלא תכלולנה את התעודות והמסמכים והכישורים המתאימים לא תידונה.

     

    לבירורים ניתן לפנות למר מוסטפא חמוד מזכיר המועצה נייד מס' 0546763361

    עבודתך במועצה תחיה מותנת בהתאם לחמשך תקצוב המשרה ממשרד הרווחה.

    בכבוד רב סאלח ריאן ראש המועצה

ملف
מכרז פומבי 75% עו"ס מתבגרים